Diensten

DienstenGratis Energie prestatie certificaat

Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren, dan heeft u een Energie Prestatie Certificaat, EPC, nodig. Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden. Enkel erkende energiedeskundigen type A mogen zo’n EPC opmaken. De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. Bij bemiddeling van verkoop of verhuur door immosnoeys.be zal deze bij verkoop of bij verhuring van het pand gratis instaan voor de keuring hiervan.


Gratis Electriciteitskeuring

Wetgeving: Het koninklijk besluit betreffende de controle van elektrische installaties treedt in werking op 1 juli 2008. Vanaf die datum is een keuringsattest van de elektrische installatie verplicht bij de verkoop van woningen of appartementen. Het KB legt vanaf 1 juli 2008, in geval van overdracht van eigendom van een wooneenheid met een elektrische installatie die dateert van vóór 1 oktober 1981, de verplichting op om een controle van de elektrische installatie te laten uitvoeren. De verkoper moet het proces-verbaal van controle overhandigen aan de instrumenterende notaris en in de overeenkomst van overdracht van eigendom moet melding worden gemaakt van de overhandiging van het origineel van het proces-verbaal. Onder wooneenheid dient te worden verstaan: een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient voor één of meerdere personen die in gezinsverband of in gemeenschap leven. Ingeval de wooneenheid deel uitmaakt van een mede-eigendom, is een keuringsattest enkel verplicht voor de privatieve delen. Bij bemiddeling van verkoop door immosnoeys.be zal deze bij verkoop gratis instaan voor de keuring hiervan.


 

Bemiddeling bij verkoop

U wenst uw woning te verkopen, maar u weet nog niet goed op welke wijze, met welke wetgeving u dient rekening te houden, dat het veilig is zelf te verkopen, wat de waarde is van uw pand enzovoort. De verkoop of aankoop van een onroerend goed is voor de meesten onder ons één van de meest belangrijkste financiële transacties in uw leven en Immosnoeys wil u hierin graag begeleiden. Kort onze voordelen:

  • gratis schatting van uw woning of grond
  • verkoop van uw woning met dubbele garantie
  • gratis elektriciteitskeuring bij verkoop – gratis energie prestatie certificaat bij verkoop
  • ons netwerk
  • We zijn professioneel,commercieel ingesteld en altijd bereikbaar!

Bemiddeling bij verhuur

U wenst uw woning te verhuren, maar u weet nog niet goed op welke wijze, met welke wetgeving u dient rekening te houden, welke de verhuurwaarde is, hoe u een gedetailleerde plaatsbeschrijving dient op te maken, of de elektriciteitsinstallatie opnieuw dient gekeurd te worden, hoe de laatste nieuwe huurwetgeving is, dat er een energie prestatie certificaat voorhanden is enzovoort. Immosnoeys zal u hierin graag begeleiden.


Bemiddeling bij overnames

Overnames vormt één van de specialiteiten van immosnoeys.


Bemiddeling bij aankoop

De aankoop van een woning of bouwgrond is voor velen onder ons één van de meest belangrijke financiële beslissingen in ons leven. Ongeacht of de woning van uw dromen bij een andere makelaar staat kan u hiervoor terecht bij immosnoeys.be.


Discrete verkoop

U wenst uw woning of bouwgrond te verkopen maar dit op een discrete manier.


Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van een woning. Deze wordt bij voorkeur opgesteld voor intrede huur, voor het tekenen van de verhuurovereenkomst en is volgens de huidige huurwetgeving verplicht. Het zal samen met de verhuurovereenkomst afgeven worden aan het kantoor van de registratie.


Deskundig verslag

Michel Snoeys van immosnoeys is erkend vastgoedmakelaar BIV met erkenningsnummer 502461 en tevens deskundige bij de rechtbank. Dit houdt in dat de rechtbank, maar evenzeer, advocaten, notarissen, huurders van een onroerend goed, verhuurders van onroerend goed beroep kunnen doen op een objectief deskundig verslag. Voorbeelden: schatting van de onroerende goederen bij een echtscheiding, sterfgeval, betwisting van de waarde bij verkoop , herkwalificering van de huurwaarde van een handelspand, enzovoort. .


Syndicschap

Meer info? Contacteer ons.

0497686040


Rentmeesterschap

Indien u over meerdere verhuurpanden beschikt kan u het beheer van a tot z overlaten aan Snoeys Immo

Bent u op zoek naar een bepaald pand?

Vastgoedcoach Erwin gaat voor u op zoek

www.vastgoedcoacherwin.be